komuoki_macierzyste_u_koni

Komórki macierzyste - doskonała terapia regeneracyjna

 28 maja gościliśmy w stajni ponownie Pana Doktora Jerzego Kemilewa, który zaaplikował komórki macierzyste u dwóch 12-letnich koni rasy American Quarter Horse z przewlekłymi dolegliwościami ortopedycznymi. Terapia komórkami allogenicznymi to jedyna tego rodzaju technologia na świecie wykorzystująca potencjał komórek wyizolowanych z tkanki tłuszczowej lub stymulowanego szpiku kostnego osobnika- dawcy ( psa lub konia ).

Zastosowanie komórek jest proste i całkowicie bezpieczne. Polega na aplikacji dożylnej wcześniej odpowiednio przygotowanej zawiesiny komórek. Terapia wykorzystuje niezwykły przeciwbólowy, przeciwzapalny i regeneracyjny potencjał komórek i choć często stosuje się komórki jako "lek ostatniej szansy"- zachęcamy do zainteresowania się tą naturalną metodą przede wszystkim u pacjentów ortopedycznych i geriatrycznych, również jako podstawową terapią regulacyjną, która przy wspomaganiu naturalnym

RUCHEM może dać niespodziewane i szybkie efekty.

Komórki macierzyste - doskonała terapia regeneracyjna