pexels-photo-6816858

Zasady w gabinecie

 Uprzejmie prosimy Klientów o zapoznanie się ogólnymi zasadami:

 1. 1. Krew i badania USG wykonywane są na czczo, czas głodówki ustala lekarz; zwierzę może pić wodę. Do badania USG pacjent powinien mieć dodatkowo, w miarę możliwości, niewypróżniony pęcherz moczowy.
 2. 2. Na wizyty pieski przychodzą w kagańcach, kotki i króliczki w bezpiecznych transporterach ( dbamy o bezpieczeństwo własne i personelu ); w sytuacjach stresogennych zwierzęta zachowują się często w sposób dla nas nieprzewidywalny.
 3. 3. Właściciel zwierzęcia samodzielnie stara się poskromić pupila, to jest przytrzymać go w razie potrzeby jak najlepiej potrafi. Teksty „Ja go nie będę trzymał !” w przypadku zwierząt agresywnych naprawdę nas nie śmieszą. Jeśli zwierzę nie współpracuje z lekarzem ani nie komunikuje się z Właścicielem, może być konieczne zastosowanie premedykacji ( uspokojenia farmakologicznego ) przed przeprowadzeniem badania klinicznego lub przed pobraniem krwi czy wykonaniem badania USG.
 4. 4. W transporterach nie umieszczamy kłopotliwej ściółki jak trociny, brykiet, siano; również na czas krótkiego transportu nie jest zwierzęciu niezbędny pokarm i woda w miseczce ( są to elementy zwykle utrudniające chwytanie zwierzęcia, trociny rozsypują się, miski z wodą rozlewają ). Zamiast ściółki można umieścić w transporterze podkład chłonny lub ręcznik.
 5. 5. Podczas wizyt nie uspokajamy głosowo nadmiernie zwierząt, ponieważ nasze odmienne zachowania zwykle utwierdzają psa czy kota, że znalazł się faktycznie w sytuacji zagrożenia i że należy się bać! Należy zachować bezwzględnie spokój pamiętając o tym, że zwierzęta odbierają doskonale nasze emocje i reagują na nie.
 6. 6. Prosimy o rejestrację wizyt wcześniej, ponieważ nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich pacjentów potrzebujących pomocy w danej chwili. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii, ponieważ często rodzi to konflikty. Każdy przypadek jest inny, wymaga odpowiedniego czasu na dokładne przeprowadzenie wywiadu, badania klinicznego, diagnostyki i ustalenie leczenia.
 7. 7. Czas umówionej wizyty może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od nas, ponieważ czasem musimy pomóc zwierzęciu w naprawdę nagłym przypadku ( jest wówczas taki pacjent przyjmowany bez kolejki, czasem będziemy musieli przerwać trwajacą wizytę- przepraszamy ) .
 8. 8. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DEFINICJĄ „PRZYPADKU NAGŁEGO”, ponieważ termin ten jest powszechnie nadużywany:
  „Przypadkiem nagłym” nie jest biegunka, świąd skóry, zapalenie spojówek...Przypadki nagłe to sytuacje, kiedy nieudzielenie pomocy zwierzęciutrybie natychmiastowym grozi śmiercią. Są to na przykład:
  • - WYPADKI
  • - wstrząs
  • - trwający atak padaczkowy
  • - utrata przytomności
  • - zadławienie
  • - silny krwotok
  • - akcja porodowa
 9. 9. Przepraszamy, jeśli będziemy musieli odesłać pacjentów do innych placówek, ponieważ nie jesteśmy w stanie pomóc w danym dniu wszystkim zgłaszającym potrzebę wizyty.
 10. 10. Pacjenci, którzy mianują się „stałymi pacjentami” również mogą zostać odesłani do innej placówki lub nie uzyskają pomocy w trybie wyjątkowym, to jest poza kolejką, ponieważ mimo najszczerszych chęci- jeden lekarz nie jest w stanie pomóc wszystkim potrzebującym naraz.
 11. 11. Bardzo prosimy o niezabieranie dodatkowych zwierząt- pacjentów na umówioną wizytę z jednym pacjentem, ponieważ każdy dodatkowy pies, chomik, świnka morska, żółw...to dla nas kolejna trudna zagadka; taki nadprogramowy pacjent wymaga dodatkowego czasu, żebyśmy mogli mu się przyjrzeć i pomóc jak najlepiej.
 12. 12. Również bardzo prosimy o niezabieranie dzieci na wizyty, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ wizyty „rodzinne” są dla nas dodatkowym utrudnieniem i uniemożliwiają dostateczne skupienie się lekarza na pacjencie i konkretnym przypadku. Również zwierzęta potrzebują spokoju, żeby odnaleźć się w nowym, stresogennym otoczeniu, w którym się znalazły. Prosimy, żeby do gabinetu wchodził najlepiej jeden dorosły Właściciel zwierzęcia ( nie dziecko ), ponieważ podjęcie często trudnych decyzji i rozmowa z dzieckiem są dla lekarza kłopotliwe i często niemożliwe.
 13. 13. Proszę nie wymagać od lekarza wydawania leków i wypisywania recept, jeśli nie ma możliwości zbadania zwierzęcia ( poza wizytą ). Jest to procedura niedopuszczalna ustawowo i może stwarzać niebezpieczeństwo dla zwierzęcia.
 14. 14. Recepty wypisywane na prośbę Właściciela poza wizytą są odpłatne i nie są wypisywane „na już”, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na dany lek stosowany w kontynuacji leczenia.
 15. 15. Dłuższe konsultacje z lekarzem „złapanym” na poczekalni z powodu „jednego pytanka”, jak również rozbudowane konsultacje telefoniczne powodują u lekarza spore przesunięcia w grafiku pracy i są przyczyną niezadowolenia u oczekujących, umówionych klientów.
 16. 16. Kiedy umawiacie Państwo wizytę celem wykonania szczepienia, proszę nie wymagać od nas badań USG i omawiania wszystkich problemów danego pacjenta ( dermatologicznych, okulistycznych, neurologicznych, kardiologicznych... ). Pacjent ze złożonymi problemami może potrzebować dodatkowych kilku wizyt celem wykonania badań szczegółowych. Również podczas badania jednego pacjenta- nie omawiamy problemów innych zwierząt przebywających w domu. Wizyta przebiega znacznie sprawniej jeśli powstrzymacie się Państwo od opowiadania szeregu ( choć bardzo ciekawych ) historii z życia swoich zwierząt.
 17. 17. Prosimy o korzystanie z kontaktu przez prywatny telefon lekarza tylko w sytuacjach tego bezwzględnie wymagających, zwłaszcza w godzinach wieczornych i w weekendy, kiedy wszyscy chcemy wypocząć i zregenerować siły, by móc Państwu znowu chętnie pomagać.
 18. 18. Lekarz weterynarii nie ma obowiązku odpowiadania na SMS-y i e- maile, ponieważ w godzinach swojej pracy nie zagląda do korespondencji. Również praktykowane ostatnio i modne „teleporady” nie sprawdzają się w przypadku diagnozowania i leczenia zwierząt domowych. Nie wypisujemy również e- recept, ponieważ nie należymy do NFZ.
 19. 19. Prosimy o wyrozumiałość w kwestii odbierania telefonów. Często spotykamy się z komentarzami i zażaleniami, że nie odbieramy telefonów. Jeśli tak się dzieje, to z pewnością jesteśmy bardzo zajęci i nie możemy w danej chwili odejść od pacjenta. Prosimy nie dzwonić natarczywie, ale spróbować za 0,5 godziny. Staramy się odbierać jak najwięcej połączeń. 
 20. 20. Bardzo prosimy o niespóźnianie się na wizyty oraz o odwoływanie wizyt, które się z różnych powodów nie odbędą, żeby zwolnić miejsce dla innych oczekujących pacjentów. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów zabiegowych, dla których rezerwujemy sobie dużo więcej czasu ( czasem 2-3 godziny ) i przed przybyciem których czynimy odpowiednie przygotowania, jak np. uruchamiamy autoklaw/sterylizator z zestawem odpowiednich narzędzi.
  Zasady w gabinecie